כתיבת צ'קים

צ'קים משמשים סוחרים ולקוחות מאז תחילת ימי הבנקאות כמעט. זו היא שיטה מהירה ובטוחה להעברת סכומים גדולים של כסף ללא שימוש מסורבל במזומן. במאמר זה נדגיש את הפרטים החשובים בכתיבת צ'ק אשר ימלא את מטרתו.

סכום

את סכום הצ'ק כותבים בצד הימני ובדרך כלל מגבילים את המספר הכתוב משני צדדיו או מצד אחד וזאת על מנת "לאבטח" את הסכום הדרוש ולמנוע הוספה של סיפרה נוספת לסכום ובכך לגרום להגדלת הסכום.
במרכז הצ'ק כותבים את אותו הסכום במילים ובכך מאמתים את פעמיים את כמות הכסף המועברת. תפקיד הבנקאי הוא לבדוק ולאמת ששני הסכומים זהים.

מקבל הכסף

שמו של מקבל הכסף יופיע בחלק העליון של הצ'ק באותיות ברורות ובכתב קריא וזאת על מנת לוודא שאכן הוא ולא אחר יקבל את הכסף המיועד. כאשר בא אותו אדם להפקיד את הכסף מבצע הבנקאי או המכונה האוטומטית בדיקת זהות לאדם המפקיד בכדי לזהות אותו ולמנוע גניבה.

תאריך וחתימה

תאריך הצ'ק מעיד על תאריך הפרעון. הכוונה, התאריך בו יועבר הכסף בין האנשים המעורבים. כאשר תאריך הצ'ק נכתב לשבוע חודש או אפילו שנה קדימה הוא ייקרא צ'ק דחוי ובמקרים רבים הבנקים גובים עליו עמלה מכובדת מאחר ונוצרת להם עבודה משרדית נוספת. חתימה על הצ'ק מבטאת את האסמכתא הסופית לכך שהצ'ק חוקי. חתימת מעביר הכסף חייבת להיות זהה לחתימתו הכללית בכל מסמכי הבנק הנוספים.